پروژه های پژوهشی
پروژه های پژوهشی
پروژه های پژوهشی
 • 1395/2/12 يكشنبه پروژه های پژوهشی
  پروژه های پژوهشی شرکت پالایش گاز پارسیان
  ردیف عنوان پروژه وضعیت
  ۱ طراحی سیستم پایش خوردگی برای واحدهای عملیاتی پالایشگاه گاز پارسیان پایان یافته
  ۲ ارزیابی پیامد حوادث در واحد های فرایندی پالایشگاه پارسیان  پایان یافته
  ۳ بررسی شرایط عملیاتی سیستم فلر HP پارسیان 2 با دیدگاه مرور طراحی و مخاطرات راهبری پایان یافته
  ۴ ارزیابی ریسک و بررسی زیر ساخت های چرخه عمر سیستمهای ایمنی ابزار دقیق (SIS) فرآیند در پالایشگاه گاز پارسیان پایان یافته
  ۵ طراحی و ساخت  منحرف کننده باد شامل نازل و پره های متحرک بر روی فلر جهت جلوگیری از تماس مستقیم شعله پایان یافته
  ۶  پتانسیل سنجی پروژه های مکانیسم توسعه پاک (CDM) در پالایش گاز پارسیان پایان یافته
  ۷ انتگراسیون حرارتی و ارتقاء راندمان انرژی در واحدهای 400 و 500 پالایشگاه گاز پارسیان در حال اجرا
  ۸ ساخت نانو سیالات به منظور افزایش فوق العاده بازده انتقال گرما در سیکل روغن تبادلگرهای گرمایی واحد 400 پالایشگاه گاز پارسیان در حال اجرا
  ۹ تغییر متریال رینگ پیستون کمپرسورهایOVER HEAD  از جنس PTFE + 25% CARBON به متریالی با مقاومت بالاتر با سایش کاملاً نرمال در سیلندر به همراه نمونه ساخته شده جهت تست میدانی در حال اجرا
  ۱۰ پاکسازی خاک های آلوده به هیدروکربن های نفتی وفلزات سنگین به روش گیاه پالایی در شرکت پالایش گاز پارسیان در حال اجرا
  ۱۱ طراحی مدل  و استقرار نظام انگیزش کارکنان شرکت پالایش گاز پارسیان در حال اجرا
  ۱۲ مطالعه و مقایسه فنی- اقتصادی و زیست محیطی راهکارهای کنترل H2S  در خطوط خوراک  ورودی پالایشگاه گاز پارسیان
  در حال اجرا
  ۱۳ شناسایی گلوگاه ها و تنگناه های عدم حصول شرایط طراحی در واحد تنظیم نقطه شبنم هیدرو کربنی پارسیان 1(واحد ژول –تامسون 400 و500) و ارایه راه حل آنها
  درحال عقد قرارداد


مجری سایت : شرکت سیگما