پژوهش و فناوري
معرفی اهداف و خط مشی
معرفی اهداف و خط مشی امور پژوهش و فناوری شرکت پالایش گاز پارسیان
 • 1395/2/5 يكشنبه معرفی اهداف و خط مشی امور پژوهش و فناوری شرکت پالایش گاز پارسیان

  معرفی:

  امور پژوهش و فناوری شرکت پالایش گاز پارسیان یکی از واحدهای زیر مجموعه مدیر عامل  این شرکت می باشد که فعالیتهای پژوهشی پالایشگاه را سرپرستی و هدایت می نماید .

  اهداف وخط مشی ها :

  پروژههای تحقیقاتی با هدف توسعه و ارتقای  فعالیتهای پژوهشی و  با محوریت  رفع مشکلات و تنگناهای عملیاتی در زمینه های فنی ، اقتصادی ، افزایش بهره وری، بهینه سازی مصرف انرژی ،‌ایمنی ، حفاظت صنعتی ، زیست محیطی و مشارکت فعال منابع انسانی در فعایتهای شرکت به منظور به روز نمودن این فعالیتها در تعامل  با پیشرفت علوم و فناوری در عرصه جهانی و کاهش وابستگی به خارج از کشور انجام می شود.
   محورهای  پژوهشی
  1-
   رفع مشکلات و تنگناهای عملیاتی
  2-
   بروز  رسانی  سیستمها و فرایند های انجام کار  در جهت کاهش هزینه های عملیاتی و افزایش بهره وری
  3-
   کاهش ضایعات و کاهش مصرف انرژی
  4-
   خود کفایی کالا
  5- استفاده بهینه از دانش ومهارت منابع انسانی متخصص
  6- خلاقیت ونوآوری در جهت پیشبرد  اهداف شرکتمجری سایت : شرکت سیگما