مقالات
مقالات
مقالات
 • 1395/2/12 يكشنبه مقالات
  مقالات ارایه شده شرکت پالایش گاز پارسیان
  ردیف عنوان مقاله  محل ارائه داده شده حوزه
  ۱ An Investigation to Survey the Effect of Feed Temperature on the Performance of the Parsian Gas Refinery N2-PSA Industrial Plant اولین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق  برق
  ۲ بازیاب دینامیکی ولتاژ(DVR) مبتنی بر وضعیت بار اولین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق  برق
  ۳ یک تحلیل جامعی از مدلهای ترانسفورماتور موجود در برنامه ATP  برای شبیه سازی فرورزونانس اولین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق  برق
  ۴ توپولوژیهای اینورترهای تک فاز برای DGهای کوچک (یک بررسی اجمالی) اولین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق  برق
  ۵ طرح کنترلی فیلتر قدرت اکتیو هایبرید جهت مسدود کردن هارمونیکها اولین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق  برق
  ۶ مبدل DC-DC بوست - بوست یا باک - بوست تک سلفه مجتمع با کنترل توان – توزیعی اولین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق  برق
  ۷ مدل بریکر خلاء ، مورد کاربرد برای کلید زنی موتورها اولین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق  برق
  ۸ یک مدل شبیه سازی آرایه فتوولتاییک برای محیط GUI  MATLAB/SIMULINK اولین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق  برق
  ۹ مقایسه اینورترهای سه سطحی و نه سطحی تغذیه کننده درایوهای موتورالقایی همایش تولید پایدار فرایند
  ۱۰ لزوم استفاده از شبیه سازهای آموزش دهنده اپراتور و سیمولاتورهای صنعتی در واحدهای پالایشگاهی چهارمین کنفرانس تجهیزات دوار در صنایع نفت و نیرو برق
  ۱۱ آنالیز عملکرد موتور القایی سه فاز تحت شرایط مختلف ولتاژ چهاردهمین کنفرانس مهندسی شیمی ایران فرایند
  ۱۲ مطالعه تجربی فرآیند رطوبت زدایی  از گاز با استفاده از جاذب سیلیکاژل در یک بستر سیالی چهاردهمین کنفرانس مهندسی شیمی ایران فرایند
  ۱۳ مدلسازی ریاضی فرآیند نم زدایی از گاز با بکارگیری جاذبهای جامد در یک بستر سیالی  دومین همایش تولید پایدار برق
  ۱۴ اثرات نامطلوب و مضر نصب خازن بر کیفیت توان شبکه توزیع پالایشگاه گاز پارسیان و روشهای کاهش آنها دومین همایش تولید پایدار برق
  ۱۵ آنالیز گذراهای جریان هجومی ترانسفورماتورهای قدرت و ارائه روش جدیدی برای کاهش ترانسفورماتورهای پالایشگاه گاز پارسیان دومین همایش تولید پایدار برق
  ۱۶ آنالیز عملکردالکتروموتورهای القایی سه فاز 3.3KV مربوط به کمپرسورهای Over Head پالایشگاه گاز پارسیان تحت شرایط نامتعادل وغیرمتعارف ولتا‍ژ دومین همایش تولید پایدار برق
  ۱۷ لزوم نصب بازیاب دینامیکی ولتاژ (DVR) در شبکه توزیع برق پالایشگاه گاز پارسیان جهت اصلاح و جبرانسازی و پایداری ولتاژ  دومین همایش تولید پایدار برق
  ۱۸ بررسی و ارزیابی اقتصادی انتخاب منبع تامین برق پالایشگاه گاز پارسیان دومین همایش تولید پایدار برق
  ۱۹ راهکارهای افزایش بهره وری نیروی انسانی دومین همایش تولید پایدار منابع انسانی
  ۲۰ بهینه سازی هزینه برق مصرفی پالایشگاه گاز پارسیان دومین همایش تولید پایدار برق
  ۲۱ توزیع بار اقتصادی بین واحدهای نیروگاه پالایشگاه گاز پارسیان دومین همایش تولید پایدار برق
  ۲۲ بررسی پدیده فرورزونانس در شبکه برق پالایشگاه پارسیان و روشهای کاهش آثار آن دومین همایش تولید پایدار برق
  ۲۳ بررسی مسائل و مشکلات موجود در ساختار شبکه توزیع برق پالایشگاه گاز پارسیان و ارائه راهکارهای اصلاحی دومین همایش تولید پایدار برق
  ۲۴ بررسی نقش بانک های خازنی نصب شده در پالایشگاه گاز پارسیان در  اصلاح ضریب توان و کاهش هزینه توان راکتیو مصرفی دومین همایش تولید پایدار برق
  ۲۵ رابطه بازار گرایی و کیفیت خدمات بین المللی مدیریت منابع انسانی
  ۲۶ رابطه  مدیریت کیفیت فراگیر برعملکرد کیفیت و عملکرد خلاقیت و نوآوری    همایش ملی علوم مدیریت نوین منابع انسانی
  ۲۷ ارزیابی کارایی سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت بر عملکرد ارتباطات سازمانی  همایش ملی علوم مدیریت نوین منابع انسانی
  ۲۸ اثرات نامطلوب و مضر نصب خازن بر کیفیت توان شبکه توزیع پالایشگاه گاز پارسیان و روشهای کاهش اثرات آنها شانزدهمین کنفرانس ملی دانشجویی مهندسی برق ایران برق
  ۲۹ بهبود عملکرد کنترل D-STATCOM مبتنی بر مدولاسیون پهنای پالس بردار فضایی در برابر کمبود و بیشبود ولتاژ شانزدهمین کنفرانس ملی دانشجویی مهندسی برق ایران برق
  ۳۰ شناسایی عوامل موثر بر بهبود فرایند خصوصی سازی صنایع پالایش گاز ایران با ارایه رویکردی ترکیبی از تکنیک های دلفی و دیماتل-مورد کاوی شرکت پالایش گاز پارسیان ISJMM منابع انسانی
  ۳۱ بررسی اثرات آزاد سازی بازارهای بیمه غیر زندگی ایران به بهره گیری از تجارب کشورهای عضو WTO  ISJMM منابع انسانی
  ۳۲  A survey of the effects of liberalization of Iran non-life insurance market by using the experience of WTO members countries ISJMM منابع انسانی
  ۳۳ بهبود کیفیت توان شبکه های توزیع برق با استفاده از بازیاب دینامیکی ولتاژ با حضور منبع تولید پراکنده نوزدهیمن کنفرانس شبکه های توزیع برق برق
  ۳۴ شناسایی عوامل موثر بر استقرار  سیستم هوش تجاری در صنایع پالایش گاز ایران-پالایش گاز پارسیان ۰ منابع انسانی
  ۳۵ جنبش وال استریت :نابرابری در توزیع درامد وثروت( درسهایی برای اقتصاد ایران کنفرانس توانمند سازی  اصلاح رفتارهای اقتصادی منابع انسانی
  ۳۶ بررسی تاثیر فناوری اطلاعاتIT بر رشد اقتصادی ایران همایش ملی مهندسی رایانه ومدیریت فناوری اطلاعات منابع انسانی
  ۳۷ اثر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه شامل ایران همایش ملی مهندسی رایانه ومدیریت فناوری اطلاعات منابع انسانی
  ۳۸ جایگاه محیط زیست در اقتصاد اخلاقی و اقتصاد اسلامی همایش ملی محیط زیست.صنعت و اقتصاد منابع انسانی
  ۳۹ Identifying effective factors on deploying Business Intelligence in the Gas
   Refinery industries of Iran based on DEMATEL approach: case study of Parsian Gas Refinery Co
  IJSMD منابع انسانی
  ۴۰ Identifying the effective factors on entrepreneurial behavior in the Gas refinery industries of Iran with DEMATEL approach: case study of Parsian Gas Refinery Co IJSMD منابع انسانی
  ۴۱ Identifying and ranking effective factors on deploying Business Intelligence in the Gas Refinery industries of Iran based on integrated DEMATEL - Analytic Network Process approach: case study of Parsian Gas Refinery Co IJSMD منابع انسانی
  ۴۲ شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر استقرار سیستم هوش تجاری در صنایع پالایش گاز ایران با رویکرد تلفیقی دیماتل- فرآیند تحلیل شبکه ای: مورد کاوی شرکت پالایش گاز پارسیان چهارمین کنفرانس مدیریت فناوری اطلاعات،ارتباطات و کامپیوتر منابع انسانی
  ۴۳ ارائه مدلی جهت بررسی عوامل استقرار سیستم هوش تجاری در راستای  اهداف سازمان  مطالعه موردی( شرکت پالایش گاز پارسیان) فصلنامه  علمی پژوهشی مدیریت کسب وکار منابع انسانی
  ۴۴ فرایند  مدیریت استقرار و پیاده سازی هوش تجاری در شرکت پالایش گاز پارسیان اولین همایش ملی مهندسی برق وکامپیوتر در شمال کشور منابع انسانی
  ۴۵  Investigation of the Selectivity and Permeability of PES Mixed-Matrix Membranes Containing Nanoporous MIL-47 for O2/N2 Separation پنجمین همایش  علوم وفناوری نانو فرایند
  ۴۶ EXPERIMENTAL STUDY OF FLOW PATTERNS OF LIQUID LIQUID TWO PHASE FLOW IN A HORIZONTAL PIPE پنجمین همایش  علوم وفناوری نانو فرایند
  ۴۷ شناسایی عوامل موثر بر خصوصی سازی صنایع پالایش گاز ایران با رویکرد تلفیقی دلفی- دیماتل : مورد کاوی شرکت پالایش گاز پارسیان اولین کنفرانس حماسه سیاسی وحماسه اقتصادی منابع انسانی
  ۴۸ بررسی اثرات نیرو گاه بادی با ژنراتور سنکرون مغناطیس دایم بر تلفات ششمین کنفرانس تجهیزات دوار در صنایع نفت ونیرو برق
  ۴۹ ارزیابی قابلیت اطمینان/هزینه یک سیستم تولید انرژی بادی ششمین کنفرانس تجهیزات دوار در صنایع نفت ونیرو برق
  ۵۰ بررسی فواید و روش های حسابداری مدیریت محیط زیست سومین کنفرانس ملی حسایداری منابع انسانی
  ۵۱ ارائه مدل مفهومی به استناد مولفه های بودجه ریزی عملیاتی سومین کنفرانس ملی حسایداری منابع انسانی
  ۵۲ STUDY  THE  EFFECTS OF A WIND POWER PLANT  WITH PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS  GENERATOR ON DISTRIBUTION  NETWORKS LOSSES INSIGHT-US-JORNAL برق
  ۵۳ PH effect microbial corrosion of corten steel and carbon steel in oily waste water with Pseudomonas Aeruginosa IOSRJEN بازرسی فنی
  ۵۴ Microbial-Influenced Corrosion of corten steel compared with carbon steel and stainless steel in oily wastewater by Pseudomonas Aeruginosa  JOM بازرسی فنی
  ۵۵ طراحی تقویم زیست اقلیمی کار گران پالایشگاه گاز پارسیان نگرشهای نو در جغرافیای انسانی  منابع انسانی
  ۵۶ بررسی رابطه بین مدیریت مشارکتی و عملکرد سازمانی از دیدگاه کارکنان شرکت پالایش گاز پارسیان همایش ملی پژوهش های مدیریت منابع انسانی
  ۵۷ بررسی رابطه بین توانمندسازی روانشناختی  و عملکرد سازمانی از دیدگاه کارکنان شرکت پالایش گاز پارسیانThe Study of the Relationship between Participative Management and Organizational Performance in the Views of Parsian Gas refining company،s Employees همایش ملی پژوهش های مدیریت منابع انسانی
  ۵۸ بررسی رابطه بین توانمندسازی روانشناختی  و عملکرد سازمانی از دیدگاه کارکنان شرکت پالایش گاز پارسیان همایش ملی پژوهش های مدیریت منابع انسانی
  ۵۹ برسی رابطه فرهنگ سازمانی با تعهد سازمانی وتوانمندسازی کارکنان«مطالعه موردی:شرکت پالایش گازپارسیان»  کنفرانس بین المللی آینده پژوهی،مدیریت وتوسعه اقتصادی منابع انسانی
  ۶۰ بررسی رابطه بین توانمندسازی روانشناختی کارکنان ورفتارشهروندی سازمانی«مطالعه موردی:شرکت پالایش گاز پارسیان» کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت وحسابداری منابع انسانی
  ۶۱ بررسی رابطه بی تفاوتی و رفتار ضد شهروندی کارکنان«مطالعه موردی:شرکت پالایش گاز پارسیان»  کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز منابع انسانی
  ۶۲ امکان سنجی استقرار مدیریت دانش مبتنی بر سرمایه اجتماعی در شرکت پالایش گاز پارسیان کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصاد در قرن21 منابع انسانی
  ۶۳ شبیه‌سازی و مقایسۀ روش‌های میرا نمودن اثرات اضافه‌ولتاژ کلیدزنی خلأ الکتروموتورهای آسنکرون ولتاژ بالا در مجتمع‌های بزرگ صنعتی دومین کنفرانس ملی فناوری،انرژی وداده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر برق
  ۶۴ Multi-objective  Optimization of a Triple shaft Gas Compressor Station Using mperialist Competitive Algorithm  jornal home page تعمیرات
  ۶۵ بررسی ابعاد استراتژی های گاز طبیعی در امنیت ملی و بین المللی پنجاهمین سال تاسیس شرکت ملی گاز ایران منابع انسانی
  ۶۶ بررسی فنی و اقتصادی کاهش انتشار گازهای گلخانهای با بازیافت انرژی فشاری در فرآیند
  ژول تامسون
  دومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست فرایند
  ۶۷ تعیین پتانسیلها و برآورد میزان انتشار گازهای گلخانهای در پالایشگاههای گازی دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی فرایند
  ۶۸ بررسی رابطه بین ارزش ویژه نام و نشان تجاری بارضایت و وفاداری مشتریان(مورد مطالعه: مشتریان بانکهای ملی شهر کرمان) پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری منابع انسانی
  ۶۹ Guaranteeing QoS in Cloud Computing based on Kalman Filtering jornal منابع انسانی
  ۷۰ بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی«مطالعه موردی شرکت پالایش گاز پارسیان کنفرانس بین المللی مدیریت
  برمبنای هوشمندی
  منابع انسانی
  ۷۱ کاربرد جبرانگر استاتیکی سنکرون موازی در جبرانسازی دینامیکی توان راکتیو در هنگام بروز خطاهای مختلف در سیستم قدرت کنفرانس ملی پژوهش های نوین در برق، کامپیوتر و مهندسی پزشکی  برق
  ۷۲ عملکرد و  ساختار D-STATCOM با یک ترانسفورماتور نولساز برای جبرانسازی  کنفرانس ملی پژوهش های نوین در برق، کامپیوتر و مهندسی پزشکی  برق
  ۷۳ ولتاژهای القایی و تلفات توان در کابل های زره دار تک هادی کنفرانس ملی پژوهش های نوین در برق، کامپیوتر و مهندسی پزشکی  برق
  ۷۴ تجدید ساختار بهینه شبکه توزیع با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونی کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مهندسی برق  برق
  ۷۵ کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مهندسی برق  کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مهندسی برق  برق
  ۷۶ طرح فیلترینگ القایی برای حذف اعوجاجات هارمونیکی یک سیستم منبع تغذیه DC صنعتی کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مهندسی برق  برق
  ۷۷ Scaling and corrosion in oil production-How do they relate to each other? jornal فرایند
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما