پایان نامه های تحت حمایت
پایان نامه های تحت حمایت
پایان نامه های تحت حمایت
 • 1395/2/12 يكشنبه پایان نامه های تحت حمایت
  پایان نامه های تحت حمایت شرکت پالایش گاز پارسیان
  ردیف عنوان پایان نامه مقاطع تحصیلی وضعیت
  ۱ تعیین عوامل موثر بر تجارت الکترونیک و اولویت بندی ان با الگوریتم تصمیم گیری چند شاخصه(madm)در پالایشگاه گاز پارسیان  (مطالعه موردی بخش خرید های داخلی و خارجی) کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۲ ارزیابی عملکرد با رویکردکارت امتیازی  متوازنBSC   در شرکت پالایش گاز پارسیان»  کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۳ عارضه یابی نظام تدارکات شرکت پالایش گاز پارسیان کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۴ تدوین شایستگی های رهبری مورد نیاز برای ایجاد برنامۀ جانشین پروری مطالعه موردی: شرکت پالایش گاز پارسیان کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۵ شبیه سازی و مدل سازی مقابله با پدیده( سرجsurge -)درکمپرسور های گازی با استفاده از روش سیستم  فازی کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۶ ارزیابی و شناسایی مخاطرات فرآیندی با استفاده از تکنیک Hazop وبررسی روش های انالیز ریسک در "(واحد 400 پالایشگاه گاز پارسیان) کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۷ بررسی تاثیر ترکیب گاز ورودی بر میزان جذب آب و کارایی کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۸ بررسی و بهینه سازی عملیات واحد نم زدایی گاز طبیعی در پالایشگاه گاز پارسیان کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۹ تعادل فازی مخلوط های گاز طبیعی شامل  آب بوسیله معاد له های حالت مکعبی کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۱۰ مطالعه تجربی و ترمودینامیکی شرایط تشکیل هیدرات متان در حضور محلول آبی متانول واتیلن گلیکول کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۱۱ جداسازی ،شناسایی و بررسی سینیتیک رشد باکتری احیا کننده سولفات و نقش آن در خوردگی لوله های آب آتش نشانی پالایشگاه گاز پارسیان کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۱۲ تحقیق در خوردگی حاصل از باکتری Pseudomonas aeruginosa   موجود در آب های آغشته به مواد نفتی کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۱۳ بررسی راهکارهای لازم جهت افزایش خلاقیت کارکنان با رویکرد کایزن (بهبود مستمر) کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۱۴ اندازه گیری ضریب تضعیف خطی موثر بر فولاد در لوله های انتقال مواد با ضخامتهای مختلف در رادیو گرافی با انرژیهی  کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۱۵ شبیه سازی CFD و بررسی پارامترهای تاثیر گذار بر کارایی فیلتر گاز ورودی پالایشگاه گاز پارسیان کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۱۶ ارزیابی وشناسایی مخاطرات فرایندی واحد تثبیت میعانات گازی کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۱۷ فرایند رطوبت زدایی از گاز طبیعی با بکارگیری جاذب های جامد در یک بستر سیالی  کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۱۸         بررسی رابطه بین مهارتهای سه گانه مدیریتی مدیران(فنی،ادراکی و احساسی) و ارزیابی
   عملکرد نیروهای انسانی در پالایشگاه گاز پارسیان
  کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۱۹  بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی برعملکرد مدیران و کارکنان در مدیریت بحران در شرکت پالایش گاز پارسیان کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۲۰  بررسی عملکرد بازیاب دینامیکی ولتاژ (DVR) با حضور DG جهت اصلاح کمبود ولتاژ با استفاده از روش فازی جداسازی  کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۲۱   بهسازی عملکرد D-STATCOM مبتنی بر منطق فازی جهت بهبودﮐیفیت توان در شبکه‌های توزیع کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۲۲   شناسایی و ارزیابی ریسک پروژه های پالایشگاه پارسیان با تلفیق تکنیک های  FMEA و AHPدر محیط فازی کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۲۳ بررسی رابطه نوع فرهنگ با تعهد سازمانی و توانمند سازی کارکنان پالایشگاه گاز پارسیان  کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۲۴ رابطه تفویض اختیار با انگیزش شغلی کارکنان شرکت پالایش پارسیان کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۲۵ ساخت غشا نانو کامپوزیتی جهت تصفیه پساب های حاوی فلزات سنگین کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۲۶ بکارگیری ذخیره ساز های ابر رسانا(SMES) جهت جبرانسازی نوسانات ولتاژ در شبکه هابرید شامل نیروگاه بادی و سلول خورشیدی کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۲۷ ارایه مدلی جهت استقرار هوش تجاری در شرکت پالایش گاز پارسیان کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۲۸ مخابره امن بیسیم در باند فرکانسی امواج میلمیتری با استفاده از الگوی تابش رایانه ای کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۲۹ بکار گیری بازیاب دینامیکی ولتاژ(DVR) جهت اصلاح و جبرانسازی کمبود ولتاژ درر مزارع بادی متصل به شبکه کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۳۰ بررسی تجربی جداسازی دی اکسید کربن از گاز طبیعی به وسیله غشای پلیمری پل اتر سولفون کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۳۱ ساخت غشای لاستیک سیلیکون جهت جداسازی نیتروژن از گاز طبیعی و بررسی عوامل موثر بر گزینش پذیری کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۳۲ بررسی آزمایشگاهی نم زدایی از گاز طبیعی با کاربرد غشای پلی اتر سولفون و نانو کامپوزیت آن با ذرات سیلیکا کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۳۳ مدل سازی و بررسی حلالیت گازهای اسیدی در مایعات یونی با استفاده از معادلات حالت PC-SAFT  کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۳۴ ارزیابی و انتخاب پیمانکاران با استفاده از روش تلفیقی ANP و DEMATEL در شرکت پالایش گاز پارسیان کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۳۵ بالا بردن بازده پیل سوختی میکروبی با اصلاح غشاء NAFION کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۳۶ بررسی عملکرد غشاء پلی وینیل الکل در نم زدایی از گاز طبیعی و اثر نانو ذرات سیلیکا برآن کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۳۷  بهبود کیفیت توان شبکه های توزیع برق با بکارگیری بهساز یکپارچه کیفیت توان (UPQC) مبتنی بر سلول فتوولتاییک (PV) کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۳۸ امکان سنجی استقرار مدیریت دانش مبتنی بر سرمایه اجتماعی کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۳۹ مطالعه آزمایشگاهی عملکرد واحد تصفیه بیولوژیکی پساب پالایشگاه گاز پارسیان و ارایه راهکارهای بهینه کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۴۰ تحلیل اثر نانو سیال و لوله های مارپیچ بر روی خصوصیات انتقال حرارت یک مبدل حرارتی دکتری در حال اجرا
  ۴۱ شبیه ساری وبررسی تاثیر جذب همزمان (coadsorption ) دی اکسید کربن و آب در بسترهای غربال مولکولی نوع 4A  در فرآیندهای نم زدایی گاز طبیعی پالایشگاه پارسیان و ارائه راهکار  کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۴۲ شبیه سازی عددی جریان گاز طبیعی درون شیرآلات چرخشی و بررسی پارامتر های جریان بر خرابیهای قطعات کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۴۳ حذف بیولوژیکی  ازت وفسفر از فاضلاب های  شور (املاح زیاد)در راکتور با بستر متحرک( MBBR)  کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۴۴ بررسی اثر نانو ذرات سیلیکا و لیتیوم برو ماید در غشای  پلی سولفون  برای نم زدایی از گاز طبیعی کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۴۵ جدا سازی دی اکسید کربن  از گاز طبیعی با کاربرد غشاء پلی یورتان و نانو کامپوزیت  آن با ذرات آلومینا  کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۴۶ ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) با رویکرد ترکیبی BSC ، AHP، FCA (مورد مطالعاتی : شرکت پالایش گاز پارسیان) کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۴۷ بررسی میزان اجرای شاخصهای نظام پیشنهادات و تاثیر آن بر بهره وری  سازمان در پالایشگاه گاز پارسیان کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۴۸ بررسی نظام نگهداشت منابع انسانی و تاثیر آن بر بهبود بهره وری در شرکت پالایش گاز پارسیان کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۴۹  شبیه سازی و بررسی علل خوردگی سایشی در خط لوله واحد 104شرکت  پالایش گاز پارسیان کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۵۰  مدل سازی و تحلیل اکسرژی اجزاء مختلف توربین گازی ایستگاه تقویت فشار شرکت پالایش گاز پارسیان کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۵۱  تحلیل اکسرژی واحد پایدار سازی میعانات گازی شرکت پالایش گاز پارسیان کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۵۲  طراحی و شبیه سازی  فرآیند دوره ای جذب سطحی توام با دما جهت جداسازی میعانات گازی از گاز طبیعی کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۵۳  بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر فرآیندهای زنجیره تامین و عملکرد سازمان کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۵۴  بررسی تاثیر استقرار ISO9001  بر عملکرد شرکت پالایش گاز پارسیان با استفاده از الگوی EFQM.  کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۵۶  مطالعه و پیش بینی ویسکوزیته مایعات هیدرو کربنی سبک بر اساس معادله حالت پاتل -تجا  کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۵۷  مدلسازی تشکیل هیدرات گازی در سیستم های شامل باز دارنده به کمک معادله حالت بهبود یافته اسماعیل زاده-روشنفکر کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۵۸  بررسی و ارایه راهکار جهت بهینه سازی فرآیند احتراق در تیپ فلر واحد 400 شرکت پالایش گاز پارسیان کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۵۹  شبیه سازی و طراحی بهینه فرآیند نم زدایی گاز طبیعی به روش جذب سطحی- مطالعه موردی واحد 800 پالایشگاه گاز پارسیان کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۶۰  بررسی رابطه بین توانمند سازی و عملکرد سازمانی از دیدگاه کارکنان شرکت پالایش گاز پارسیان  کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۶۱  بررسی تئوری و تجربی جداسازی هلیوم از گاز طبیعی توسط غشاء کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۶۲ بومی سازی و ساخت نانو جاذب های هیبریدی به منظور نم زدایی وجذب هیدروکربن های سنگین از گاز طبیعی دکتری درحال انجام
  ۶۳ شبیه سازی و تحلیل اکسرژی واحد نم زدایی گاز طبیعی شرکت پالایش گاز پارسیان  کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۶۴ ارزیابی کمی ریسک و هزینه بر مبنای مدیریت پایش خوردگی در واحد400 شرکت پالایش گاز پارسیان کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۶۵ ارزیابی و مقایسه عملکرد واحدها در حوزه منابع انسانی با استفاده از روش تحلیلی پوششی داده ها (DEA)( مطالعه موردی شرکت پالایش گاز پارسیان)   کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۶۶ پیش بینی درگیری شغلی بر اساس سرمایه روانشناختی و ویژگیهای شخصیت در کارکنان پالایشگاه گاز پارسیان   کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۶۷ بررسی تاثیر بکارگیری سرمایه اجتماعی در توانمندسازی روانشناختی کارکنان شرکت پالایش گاز پارسیان   کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۶۸ هموارسازی و افزایش ولتاژ خروجی سلول فتوولتائیک با استفاده از مبدل DC/DC بوست Interleave کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۶۹ بکارگیری اینورتر منبع امپدانس جهت جبرانسازی نوسانات ولتاژ در شبکه های شامل نیروگاه های خورشیدی  کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۷۰ بررسی کارایی عصاره گیاه کهور برای جلوگیری از خوردگی فولاد کربنی در محیطهای گوناگون کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۷۱ شبیه سازی بازیابی گاز فلر توسط اجکتور با استفاده از جت مایع کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۷۲ جداسازی کربن دی اکسید/متان با غشای سه فازی پلی یورتان [H-NMP] [CH3SO3] - نانو اکسید روی کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۷۳ به کار گیری مایع یونی N -متیل-2- پیرولیدینیوم هیدروژن سولفونات در غشا بستر آمیخته پلی یورتان- نانوذره معدنی به منظور بهبود ویژگی های جداسازی گاز CO2/CH4- کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۷۴ ساخت غشاء پلی اترسولفون/ پلی اتیلن گلیکول به همراه نانو ذره تیتانیوم دی اکسید برای حذف دی اکسیدکربن از گاز طبیعی. کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۷۵ امکان سنجی و طراحی شبکه نوری غیرفعال (PON) در تاسیسات راهبردی پالایشگاه گاز پارسیان کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۷۶ بررسی تاثیر عددی نانو سیال ها بر انتقال حرارت در مبدل  حرارتی پوسته ولوله کوچک همراه با موانع مولد جریان گردابه ای کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۷۷ مقایسه ی عددی مدلهای توربولانسی در پیش بینی دینامیک جریان وتوزیع دما در یک کانال تی شکل کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۷۸ شبیه سازی عددی وبررسی علل خرابی قطعات در شیر کنترلی تخلیه اسکرابرگاز احیا  کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۷۹ جداسازی نمک از میعانات گازی در خوراک شرکت پالایش گاز پارسیان کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۸۰ شبیه سازی جداکننده سه فازی(MP  FLASh  Dram ) واحد تثبیت میعانات گازی پالایشگاه گاز پارسیان توسط سیالات محاسباتی (CFD ) کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۸۲ بازیابی دی اکسید کربن از مخلوط با نیتروژن بوسیله جذب سطحی تناوب فشار  کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۸۳ بررسی و انتخاب روش بهینه تصفیه تکمیلی پساب صنعتی پالایشگاه گاز پارسیان با قابلیت استفاده در مصارف کشاورزی کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۸۴ مدل‌سازی شرایط تشکیل هیدرات در حضور مخلوط الکترولیت‌ ها با استفاده از معادله‌ی حالت  و GE-mixing rule کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۸۵ بررسی نقش تعدیل کننده همکاری های زیست محیطی بر ارتباط بین مدیریت زنجیره تامین سبز و عملکرد پایدار(مطالعه موردی : شرکت پالایش گاز پارسیان) کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۸۶ بررسی رابطة یادگیری سازمانی و عملکرد مالی در شرکت پالایش گاز پارسیان کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۸۷ آسیب شناسی فرآیند تامین کالای شرکت پالایش گاز پارسیان و ارائه راهکارهای بهبود آن کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۸۸ ارزیابی سیستم کنترل داخلی شرکت پالایش گاز پارسیان براساس چارچوب یکپارچه کوزو2013 کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۹۰ بررسی اثرات متقابل واحدهای ژول تامسون و تثبیت میعانات هیدروکربوری و ایستگاه تقویت فشار پالایشگاه گاز پارسیان کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۹۱ بررسی تجربی استفاده از غشای بستر آمیخته به منظور جداسازی همزمان دی اکسید کربن و بخار آب از گاز طبیعی کارشناسی ارشد درحال انجام
  ۹۳ شبیه‌سازی تریم کولرو اسکرابر واحد‌های نم زدایی پالایشگاه گاز پارسیان و ارائه نتایج اثربخشی با توجه به فصول سرد و گرم سال  کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۹۴ ارزیابی قابلیت اطمینان انسان و خطاهای انسانی در اپراتورهای اتاق کنترل شرکت پالایش گاز پارسیان با استفاده از تکنیک رویکرد سیستماتیک پیش بینی و کاهش خطای انسانی در سال 1394 کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۹۵ بهبود و افزایش بهره وری مصرف انرژی و کیفیت تولید گاز طبیعی بوسیله مدل های شبکه های عصبی (مطالعه موردی: شرکت پالایش گاز پارسیان) کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۹۶ بررسی عملکرد و راندمان جداسازی  جدا کننده دما پایین واحد تنظیم نقطه شبنم هیدروکربوری  پالایشگاه گازپارسیان با استفاده ازدینامیک سیالات محاسباتی. کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۹۷ طراحی سیستم تشخیص تصویری قطعات معیوب خط تولید به کمک منطق فازی کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۹۸ تاثیر عوامل سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی در پالایشگاه گاز پارسیان کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۹۹ ارائه مدلی هوشمند برای اندازه گیری امنیت اطلاعات در سازمانها با استفاده از منطق فازی(مطالعه موردی شرکت پالایش گاز پارسیان)
  کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۱۰۰ ارزیابی عملکرد وبهره وری شرکت پالایش گاز پارسیان مبتنی بر ارزش افزوده کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۱۰۱ بررسی و شبیه سازی شرایط فرآیندی بسترهای نم زدایی واحد 104 پالایشگاه گاز پارسیان جهت دستیابی به نقطه شبنم آب کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۱۰۲  بررسی و مطالعه برج های نم زدایی واحد 104 پالایشگاه پارسیان و تنظیم نقطه شبنم هیدروکربنی جهت حصول به اهداف طراحی کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۱۰۳ طراحی سنسور نرم افزاری جهت اندازه گیری RVP  میعانات واحد تثبیت مایعات گازی پالایشگاه گاز  کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۱۰۴ شبیه سازی و بررسی علل خوردگی سایشی در کولر هوایی گاز احیا واحد 500 شرکت پالایش گاز پارسیان کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۱۰۵ مطالعه پارامتری مبدل حرارتی لوله مارپیچ  به کمک شبیه سازی CFD کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۱۰۶ شبیه سازی و بررسی پدیده ی واتر همرینگ در لاینهای خروجی پمپ های آتش نشانی شرکت پالایش گاز پارسیان( پارسیان 1 ) و راههای کنترل و حذف آن کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۱۰۷ بررسی را بطه بین مدیریت دا نش و هوش سازمانی «مطالعه موردی شرکت پالایش گاز پارسیان » کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۱۰۸ بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی((مطالعه موردی شرکت پالایش گاز پارسیان)) کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۱۰۹ تعیین تأثیر  پیش آیندهای  رفتارکارآفرینانه‌‌‌‌‌ی شرکتی بر ایجاد رفتارکارآفرینانه  (مورد مطالعه: شرکت پالایش گاز پارسیان) کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۱۱۰ بررسی تاثیر ایجاد انحنا در دیواره مبدل حرارتی بر انتقال حرارت و افت فشار همراه با نانوسیال به عنوان سیال عامل کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۱۱۱ بررسی تجربی اثر نانوسیال سیلیس/ آب بر انتقال حرارت مبدل حرارتی دو لوله ای کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۱۱۲ مدل سازی و آنالیز عیوب کمپرسورهای رفت و برگشتی شرکت پالایش گاز پارسیان به منظور پایش وضعیت کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۱۱۳ بررسی مدلهای خطاهای امپدانس بالا در شبکه های توزیع برق و تشخیص آنها با استفاده از تبدیل موجک گسسته چندرزولوشنه کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۱۱۴ بررسی وتوسعه شبکه تلفن معمولی با استفاده از تکنولوژی Mitel Voip Center در جهت کاهش هزینه ها در پالایشگاه گاز پارسیان کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۱۱۵ بررسی رابطه کیفیت زندگی بابهداشت روانی و صمیمیت زوجین در کارکنان مرد طرح اقماری و روز کار شرکت پالایش گاز پارسیان  کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۱۱۶ بررسی پیشایند های بی تمدنی سازمان کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۱۱۷ امکان سنجی پیاده سازی مدیریت بر مبنای فعالیت (ABM) در شرکت پالایش گاز پارسیان کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۱۱۸ بررسی رابطه بین هوش هیجانی و مدیریت احساسات در شرکت پالایش گاز پارسیان کارشناسی ارشد درحال انجام
  ۱۱۹ پیش بینی پارامترهای موثر برتنظیم فشار بخار میعانات گازی بوسیله مدل های شبکه های عصبی (مطالعه موردی: شرکت پالایش گاز پارسیان) کارشناسی ارشد درحال انجام
  ۱۲۰ بررسی عوامل اثرگذار بر امنیت انرژی و شاخص های استراتژیک امنیت انرژی کارشناسی ارشد درحال انجام
  ۱۲۱ شبیه سازی دینامیک ملکولی بررسی و بهبود ویژگی های جداسازی کربن دی اکسید از متان با غشای پلی اتربلوک آمید نانوذره کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۱۲۲ شناسایی،ارزیابی و روشهای کنترل آلودگی زیست محیطی بسترهای ذخیره سازی میعانات گازی (مخازن ذخیره سازی و برکه های تبخیر) در راستای ارزیابی ریسک با استفاده از روش FMEA کارشناسی ارشد درحال انجام
  ۱۲۳ بررسی عددی عملکرد حرارتی مبدل های حرارتی پوسته و لوله همراه با نانوسیال به عنوان سیال عامل در شرایط مرزی مختلف کارشناسی ارشد درحال انجام
  ۱۲۴ به کارگیری تکنولوژی استفاده از سطوح ساختار نانوی فوق آب‌گریز به منظور جلوگیری از خوردگی فلزات صنعتی (آلومینیوم، مس، فولاد) کارشناسی ارشد درحال انجام
  ۱۲۵ «بررسی تعهدات کارفرما و پیمانکاران در قراردادهای صنعت گاز «مطالعه موردی شرکت پالایش گاز پارسیان» کارشناسی ارشد درحال انجام
  ۱۲۶ بررسی پدیده بازگشت شعله از مشعل فشار بالا در فاز 2 پالایشگاه گاز پارسیان و ارایه راهکار بهینه به منظور کاهش مصرف گاز پرج  کارشناسی ارشد درحال انجام
  ۱۲۷ مطالعه فنی و امکان سنجی تفکیک مسیرهای اصلی مشعل فشار بالای فاز 2 پالایشگاه گاز پارسیان کارشناسی ارشد درحال انجام
  ۱۲۸ امکان‌سنجی فنی و اقتصادی نصب چیلر در ورودی واحد 400 پالایشگاه پارسیان جهت افزایش راندمان فرایند نمزدایی به روش جذب سطحی کارشناسی ارشد درحال انجام
  ۱۲۹ استفاده از یک عبارت قطبی در معادله حالت sPC-SAFT-D برای محاسبه تعادل فازی بخار-مایع سیستم CO2 و هیدرو‌کربن‌ها کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۱۳۰ طراحی و مدل سازی مبدل حرارتی پیش گرمکن خورشیدی جهت کوره های موجود در پالایشگاه(مطالعه موردی پالایشگاه پارسیان) کارشناسی ارشد درحال انجام
  ۱۳۱ شبیه سازی فرایند جذب سطحی مخلوط گازی آب، دی اکسیدکربن و متان بر روی ستون سیلیکاژل پالایشگاه گاز پارسیان کارشناسی ارشد درحال انجام
  ۱۳۲ اندازه گیری هم دماهای گازهای متان ، دی اکسید کربن و بخار اب بر روی جاذب سیلیکاژل پالایشگاه گاز پارسیان کارشناسی ارشد درحال انجام
  ۱۳۳ بهبود کیفیت توان شبکه های توزیع برق با استفاده از فیلترهای قدرت اکتیومبتنی بر طرح های کنترلی p-q  و d-q کارشناسی ارشد درحال انجام
  ۱۳۴ بررسی اثرات هارمونیکهای تولیدی لامپهایLED بر روی شبکه الکتریکی (مطالعه موردی شرکت پالایش گازپارسیان) کارشناسی ارشد درحال انجام
  ۱۳۵ بهینه سازی و شبیه سازی جدا کننده فشار بالا در واحد نم زدایی گاز طبیعی (104) پالایشگاه گاز پارسیان توسط دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) کارشناسی ارشد درحال انجام
  ۱۳۶ شبیه سازی جریان گاز عبوری از روی مش های اگزاست توربین های ایستگاه تقویت فشار ،علت شکست و ارایه راه کار  کارشناسی ارشد درحال انجام
  ۱۳۷ بررسی  عوامل ترک برروی بدنه kv 005b  ترین 01 واحد 104 شرکت پالایش گاز پارسیان کارشناسی ارشد خاتمه یافته
  ۱۳۸ بررسی عوامل موثر در برنامه ریزی تعمیرات اساسی شرکت پالایش گاز پارسیان کارشناسی ارشد درحال انجام
  ۱۳۹  شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر پذیرش نوآوری فن آوری اطلاعات در پالایشگاه گاز پارسیان کارشناسی ارشد درحال انجام
  ۱۴۰ بررسی فنی و امکان سنجی تصفیه بخشی از گاز پارس جنوبی در پالایشگاه پارسیان به روش غشایی و ترکیب غشا با آمین  کارشناسی ارشد درحال انجام
  ۱۴۱ تخمین حالت و پارامتر برای فرآیند لجن فعال  کارشناسی ارشد درحال انجام
  ۱۴۲ تجزیه و تحلیل و اولویت بندی خطاهای انسانی در ایستگاه آتش نشانی پالایشگاه پارسیان با استفاده از تکنیک SHERPA  کارشناسی ارشد درحال انجام
  ۱۴۳ بررسی علل ایجاد ترک در فلنج 42 اینچ مسیر K.O.Drum   به Flare واحد 500 شر کت پالایش گاز پارسیان  کارشناسی ارشد درحال انجام
  ۱۴۴  آشکار سازی خطا درتوربین های پالایشگاه گاز پارسیان  با استفاده از روش های ترکیبی توابع پایه شعاعی 1 RBF  و ماشین بردار پشتیبان 2 SVM  کارشناسی ارشد درحال انجام
  ۱۴۵ ارائه مدل دقیق دینامیکی باتریهای اسید سربی و شبیه سازی نرم افزاری و بررسی مشخصه عملکرد آن در شرایط مختلف  کارشناسی ارشد درحال انجام
  ۱۴۶ شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر موفقیت برون سپاری فناوری اطلاعات در شرکت پالایش گاز پارسیان کارشناسی ارشد درحال انجام
  ۱۴۷ سنجش میزان استفاده از تکنیک های حسابداری مدیریت در تصمیم گیری مدیران و سرپرستان شرکت پالایش گاز پارسیان
  کارشناسی ارشد درحال انجام


مجری سایت : شرکت سیگما