پژوهش و فناوري
فراخوان عناوین پایان نامه ها 
سر فصل عناوین پایان نامه ها در حوزه های فرایند، تعمیرات و منابع انسانی
.....
معرفی 

ور پژوهش و فناوری شرکت پالایش گاز پارسیان یکی از واحدهای زیر مجموعه مدیر عامل  این شرکت می باشد که فعالیتهای پژوهشی پالایشگاه را سرپرستی و هدایت می نماید .

اهداف وخط مشی ها :

پروژههای تحقیقاتی با هدف توسعه و ارتقای  فعالیتهای پژوهشی و  با محوریت  رفع مشکلات و تنگناهای عملیاتی در زمینه های فنی ، اقتصادی ، افزایش بهره وری، بهینه سازی مصرف انرژی ،‌ایمنی ، حفاظت صنعتی ، زیست محیطی و مشارکت فعال منابع انسانی در فعایتهای شرکت به منظور به روز نمودن این فعالیتها در تعامل  با پیشرفت علوم و فناوری در عرصه جهانی و کاهش وابستگی به خارج از کشور انجام می شود.
 محورهای  پژوهشی
1-
 رفع مشکلات و تنگناهای عملیاتی
2-
 بروز  رسانی  سیستمها و فرایند های انجام کار  در جهت کاهش هزینه های عملیاتی و افزایش بهره وری
3-
 کاهش ضایعات و کاهش مصرف انرژی
4-
 خود کفایی کالا
5-
 استفاده بهینه از دانش ومهارت منابع انسانی متخصص
6- خلاقیت ونوآوری در جهت پیشبرد  اهداف شرکت


.....


مجری سایت : شرکت سیگما