اخبارنظام مشاركت
پیام مدیرعامل به سومین همایش شرکت ملی گازایران 
 به نام او که دانا وبیناست امرشاورهم پیمبر رارسید گرچه رأیش رانیست رأیی مزید
1390/9/21 دوشنبه
پيام دبيرنظام مشاركت به سومين همايش شركت ملي گازايران 

به نام او كه به شور ومشورت فرمان مي دهد.....

 

بارالها تو راسپاس مي گويم كه به من توفيق دادي تا عضو كوچكي از دستاندركاران نظام مشاركت در اين برهه از تاريخ كشورم باشم . از تو مي خواهم تا دستان كوچك و توانمند انسانهاي شريف ، مومن و معتقد به نظام مشاركت كه با تقديم فكر و ايدۀ خود در راه رفع بحرانها و باز كردن گره ها در سازمان  و كشور خود تلاش مي كنند . ازتومي خواهم دراين راه دست ما را بگيري و به ما توفيق خدمت صادقانه به اين انسانهاي متعالي عنايت فرمايي .و امّا : مديران محترم ارشد ، حاميان محترم نظام مشاركت شركت ملي گاز ايران ، آگاه باشيد كه از يك يك پيشنهادات دريافتي از مشاركت جويان عزيز و گمناماني در پايين ترين رده مسووليت سازمان شما ، كليدهاي فتحي يافت شده است كه علي رغم فشارها و تحريم هاي چندين ساله دشمنان اين مرز و بوم هنوز هم به حول و قوه الهي مشعل فلرهاي شركت ملي گاز ايران كه نشان گر تداوم توليد و علامت حيات اين شركت مي باشد ، در اقصا نقاط كشور پهناور جمهوري اسلامي ايران مي درخشد .ذره اي شك به دل راه ندهيد ، دست از حمايت نكشيد ، در تصويب مصّوبات قانوني اين نظام پرخير و بركت قلمتان نلغزد ، تابلوي پر افتخار نظام مشاركت را در سر درب ورودي اتاقتان نصب كنيد و به اتكاي اين نيروي فزاينده از هيچ چيز نهراسيد .فردا از آن ماست ، اگر همه با هم ، يكدل و يكصدا شعار زيباي " وَ امرِهُم شوري بِينهُم " را ندا دردهيم .لازم است به استحضار برسانم درسال گذشته اين شركت علاوه بر انجام برنامه ريزي استراتژيك نظام مشاركت و تعيين اهداف بلندمدت ، ميان مدت وكوتاه مدت كمي وكيفي ، نسبت به پايش اين اهداف اقدام نمود . همچنين باتشكيل هسته هاي مشاركت درزير بخشهاي خود نسبت به تسهيل فرايند پيشنهادگيري اقدام كرد . تعداد 602 پيشنهاد دريافتي با نرخ مشاركت جويي 42% و نرخ پيشنهادهاي اجراشده 47.7%  ، برگزاري 27 جلسه شوراي همياري ومشاركت ، توزيع 6 بذرپيشنهاد تنها مختصري ازفعاليت هاي دبيرخانه نظام مشاركت كاركنان شركت پالايش گازپارسيان درسال 1389 مي باشد.

                                                                               كيانوش پاك ضمير

                                                                         دبيرنظام مشاركت كاركنان


 
1390/9/21 دوشنبه
پيام دبير اجرايي نظام مشاركت كاركنان به دومين همايش شركت ملي گازايران 
با سلام
 دنياي كسب و كار و فعاليتهاي سازمانها با گذشته تفاوت زيادي كرده است . در گذشته كارها ساده ، ارتباطات محدود و تنوع و  پيچيدگي وظايف بسيار كم بوده است .امروزه مديران با توجه به كارهاي تخصصي ، ارتباطات وسيع ، متنوع و پيچيدگي وظايف و همچنين محدوديت هاي گوناگون ، براي بقاء و پيشرفت سازمان و جهت تحقق رسالت و اهداف آن ، با چالش هاي متفاوت از گذشته ، روبرو مي باشند . مديران براي كسب موفقيت و انجام بهتر وظايف مديريتي خود به رويكردهاي جديد مديريت توّجهبيشتري نشان مي دهند . يكي از رويكردهاي مهم مديريت ، مديريت مشاركتي است . مديران به روشني دريافته اند كه نيروي انساني يكي از منابع غني مي باشد كه با قدرت تفكر ، ابداع ، خلاقيت و هوش سرشار خدادادي مي تواند با مشاركت خود زمينه هاي بهره وري ، رشد و توسعه بيشتر و بهتر را فراهم نماييد . براي ايجاد زمينه هاي مشاركت كاركنان در كارها ، روشهاي مختلفي وجود دارد كه يكي از اين روشها نظام پيشنهادات مي باشد .نظام پيشنهادات به دليل سادگي روش ، نتايج مطلوب و عامه پسند بودن از پتانسيل بالايي براي استقرار نظام مشاركت كاركنان برخوردار است . 
اينجانب نيز با توجه به اعتماد سازمان و تعهد بالاي مديريت ارشد سازمان به استقرار اين نظام ، خود را متعهد به پي گيري و فعاليت بي وقفه در اين راه جهت جلب هر چه بيشتر اعتماد پرسنل شريف و زحمتكش شركت پالايش گاز پارسيان دانسته و از همگان دعوت مي نمايم تا با طراوت ، يكدلي و ايمان د راين راه كوشش و مشاركت نمايند .
به اميد روزي كه هر كدام از ما هر روز حداقل يك پيشنهاد بدهيم .
كيانوش پاك ضمير
دبيراجرايي نظام مشاركت


 
1389/9/19 جمعه
محمد جعفر صادق زاده و محمد سفيدي به عنوان پيشنهاد دهندگان برتر معرفي شدند 

در دومين همايش، جشنواره و نمايشگاه آثار برتر سيستم پيشنهادهاي شركت ملي گاز ايران در سال 88 كه در مجتمع فرهنگي- ورزشي محمود آباد برگزار شده بود، برترين پيشنهاد دهنده ها در مجموع شرکت هاي تابعه شرکت ملي گاز ايران معرفي شدند. در اين جشنواره آقايان محمد جعفر صادق زاده و محمد سفيدي به عنوان پيشنهاد دهندگان برتر از شرکت پالايش گاز پارسيان معرفي و لوح تقدير دريافت نمودند...


در دومين همايش، جشنواره و نمايشگاه آثار برتر سيستم پيشنهادهاي شركت ملي گاز ايران در سال 88 كه در مجتمع فرهنگي- ورزشي محمود آباد برگزار شده بود، برترين پيشنهاد دهنده ها در مجموع شرکت هاي تابعه شرکت ملي گاز ايران معرفي شدند. در اين جشنواره آقايان محمد جعفر صادق زاده و محمد سفيدي به عنوان پيشنهاد دهندگان برتر از شرکت پالايش گاز پارسيان معرفي و لوح تقدير دريافت نمودند.

به گزارش روابط عمومي، محمد جعفر صادق زاده و محمد سفيدي با ارائه پيشنهاد «جلوگيري از فرارمايعات از برج تثبيت واحد  500 » و ايجاد سود صرفه 31 ميليارد ريال از اجراي اين پيشنهاد، عنوان پيشنهاد دهنده برتر سال 1388 در دومين همايش، جشنواره و نمايشگاه آثار برتر سيستم پيشنهادهاي شركت ملي گاز ايران به خود اختصاص دادند و لوح تقدير دريافت نمودند.

 

 
1389/9/19 جمعه
مقام اول برترين هاي سيستم پيشنهادهاي شرکت ملي گاز به شرکت پالايش گاز پارسيان رسيد 
برترين هاي سيستم پيشنهادهاي شرکت ملي گاز ايران در سال 88 معرفي شدند و شرکت پالايش گاز پارسيان موفق شد در ميان شركت هاي پالايشي مقام اول را كسب نمايد و لوح برتر را دريافت كند.
به گزارش روابط عمومي،در دومين همايش، جشنواره و نمايشگاه آثار برتر سيستم پيشنهادهاي شركت ملي گاز ايران شرکت پالايش گاز پارسيان موفق شد در ميان شركت هاي پالايشي مقام اول را كسب نمايد و لوح برتر را دريافت كند. درقسمتي ازپيام مهندس اوجي به مدير عامل شرکت پالايش گاز پارسيان آمده است: "با عنايت به اينكه آن شركت توانسته در ارزيابي عملكردسال 1388 شوراي همياري و مشاركت شركت ملي گاز ايران رتبه اول را در ميان شركت هاي پالايشي به خود اختصاص دهد شايسته است، ضمن تشكر و قدرداني از همسويي و همكاري مجدانه جنابعالي وديگر همكاران محترم اين توفيق ارزنده را تبريك عرض نمايم." ...

برترين هاي سيستم پيشنهادهاي شرکت ملي گاز ايران در سال 88 معرفي شدند و شرکت پالايش گاز پارسيان موفق شد در ميان شركت هاي پالايشي مقام اول را كسب نمايد و لوح برتر را دريافت كند.
به گزارش روابط عمومي،در دومين همايش، جشنواره و نمايشگاه آثار برتر سيستم پيشنهادهاي شركت ملي گاز ايران شرکت پالايش گاز پارسيان موفق شد در ميان شركت هاي پالايشي مقام اول را كسب نمايد و لوح برتر را دريافت كند. درقسمتي ازپيام مهندس اوجي به مدير عامل شرکت پالايش گاز پارسيان آمده است: "با عنايت به اينكه آن شركت توانسته در ارزيابي عملكردسال 1388 شوراي همياري و مشاركت شركت ملي گاز ايران رتبه اول را در ميان شركت هاي پالايشي به خود اختصاص دهد شايسته است، ضمن تشكر و قدرداني از همسويي و همكاري مجدانه جنابعالي وديگر همكاران محترم اين توفيق ارزنده را تبريك عرض نمايم." گفتني است, اين جشنواره در مجتمع فرهنگي- ورزشي محمود آباد برگزار شده بود و امسال براي نخستين مرتبه توسط يک شرکت مشاور اقدام به ارزيابي کيفي شده بود و برترين پيشنهاد دهنده ها در مجموع شرکت هاي تابعه شرکت ملي گاز ايران معرفي شدند. كه از شرکت پالايش گاز پارسيان آقايان محمد جعفر صادق زاده و محمد سفيدي به عنوان پيشنهاددهندگان برتر اين شركت ، در جشنواره مذكورمعرفي و لوح تقدير دريافت نمودند "

 
1389/9/19 جمعه
فراخوان مقاله دومين همايش، جشنواره و نمايشگاه آثار برتر سيستم پيشنهادها 

فراخوان مقاله دومين همايش، جشنواره و نمايشگاه آثار برتر سيستم پيشنهادهاي شركت ملي گاز ايران مهرماه 89 به ميزباني شركت گاز استان مازندران

لذا از كليه كاركنان شركت ملي گاز ايران تقاضا مي شود يافته هاي تجربي و علمي خود را در زمينه نظام پيشنهادها در قالب استاندارد مقاله جهت ارايه آثار برتر در همايش مذكور تا تاريخ 15 مهرماه 89 به دفتر امور بهره وري و تحول اداري ستاد ارسال و يا به پست الكترونيكي tahavol@nigc.ir ايميل نمايند.

فراخوان دومين همايش، جشنواره و نمايشگاه آثار برتر سيستم پيشنهادهاي شركت ملي گاز ايران

از كليه كاركنان شركت ملي تقاضا مي شود يافته هاي تجربي و علمي خود را در زمينه نظام پيشنهادها در غالب استاندارد مقاله جهت ارائه آثار برتر در همايش مذكور حداكثر تا تاريخ 15 مهر 89 به دفتر امور بهره وري و تحول اداري ستاد ارسال و يا به پست الكتورنيكي tahavol@nigc.ir ايميل نمايند.

اهداف:

• ارتباط دو سويه نظام پيشنهادها با ساير نظام ها و مدل هاي نوين مديريتي
• بازنگري و تبيين اهداف كلان و استراتژيك نظام پيشنهادها در راستاي چشم انداز
• راهكار و پيش نيازهاي ارتقاء كيفيت پيشنهادها و افزايش كمي آن

محورهاي همايش:

• روشهاي بهره مندي از نقاط قوت و برطرف كردن نقاط ضعف اجراي نظام پيشنهادها
• راهكارهاي عملي بهره برداري حداكثر از فرصت هاي موجود و اجتناب از موانع و تهديدات محيطي
• بهبود و تسريع روشهاي ارزيابي پيشنهادها
• چگونگي شناخت و اولويت بخشي پيشنهادهاي برتر به منظور اثربخشي نظام پيشنهادها
• تدوين شاخص هاي كمي و كيفي مناسب و وزن دهي معيارها در راستاي ارزيابي عملكرد موثر نظام پيشنهادها
• روشهاي اجراي ارتقاي كيفيت پيشنهادها و رشد كمي مشاركت كاركنان
• شناسايي زمينه هاي مناسب اخذ پيشنهاد و چگونگي انتخاب بذر پيشنهاد متناسب با نيازهاي سازمان
• روشهاي ارتقاء سطح بهره وري نظام پيشنهادها و نقش آن در بهره وري سازمان
• آموزش هدفمند و ارتباط دوسويه آن با اثربخشي و كارايي نظام پيشنهادها
• نقش نظام پيشنهادها در تعالي سازماني
• نقش نظام پيشنهادها در كارآفريني سازماني
• مديريت دانش و جايگاه نظام پيشنهادها در بستر سازي آن

آدرس دبيرخانه: ميدان هفت تير، خيابان شهيد مفتح، روبروي ورزشگاه شهيد شيرودي، خيابان شيرودي، شاختمان آموزش شركت ملي گاز، طبقه اول، امور بهره وري و هماهنگي تحول اداري

مهلت ارسال اصل مقالات 15/7/89

زمان برگزاري همايش 28/7/89
 

 
1389/9/19 جمعه
برگزاري سمينار نظام مشاركت كاركنان با حضور مهندس نوروزي برگزار شد 

 سمينار نظام مشاركت كاركنان با حضور مهندس نوروزي ، مسوولين ، كاركنان و دكتر كردرستمي در تاريخ 6 مرداد 89 در سالن آموزش برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي، در اين سمينار دكتر كردرستمي با اشاره به مطالب پايه علم مديريت و بيان ديدگاهها ، مكاتب و تكنيكهاي مديريتي به بيان مواردي در زمينه تاريخچه نظام مشاركت كاركنان در جهان و ايران پرداختند و نمونه هاي بارزي را جهت آشنايي هر چه بيشتر شركت كنندگان تشريح نمودند...


سمينار نظام مشاركت كاركنان با حضور مهندس نوروزي ، مسئولين ، كاركنان و دكتر كردرستمي در تاريخ 6 مرداد 89 در سالن آموزش برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي، در اين سمينار دكتر كردرستمي با اشاره به مطالب پايه علم مديريت و بيان ديدگاهها ، مكاتب و تكنيكهاي مديريتي به بيان مواردي در زمينه تاريخچه نظام مشاركت كاركنان در جهان و ايران پرداختند و نمونه هاي بارزي را جهت آشنايي هر چه بيشتر شركت كنندگان تشريح نمودند . ايشان حضور مهندس نوروزي سرپرست پالايشگاه گاز پارسيان را كه از ابتداي جلسه با شور و اشتياق تا انتهاي سمينار حضور داشتند به عنوان يك پشتوانه خوب و قابل تقدير نام بردند و اعلام داشتند اين حمايت از نمونه هاي كم نظير است كه مدير عامل شركت با اشتياق فراوان در تمام مدت سمينار حضور فعال داشته و به ذكر ديدگاههاي خوب مي پردازند.
شايان ذكر است كه مهندس نوروزي قبل از اين و در سمت رئيس اداره گاز و گاز مايع شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران بعنوان نماينده مديريت در نظام مشاركت كاركنان تعهد قابل توجهي به اين نظام و نقش آن در رهبري سازمان دارند.

 
1389/9/19 جمعه
برگزاري جلسه نظام مشاركت با حضور مديرعامل در پالايشگاه گاز پارسيان  
 

  به گزارش خبرنگار واحد روابط عمومي شركت پالايش گاز پارسيان: اين جلسه با حضور اعضاء نظام مشاركت و مدير عامل محترم در سالن كنفرانس شركت پالايش گاز پارسيان برگزار گرديد.

در ابتدا مهندس خرم دل مدير عامل پالايشگاه گاز پارسيان در ارتباط با نظام مشاركت در پالايشگاه بيان نمودند كه مشاركت به معناي شركت همكاران در تصميم­گيريها از طريق ارائه پيشنهادات مفيد و انجام كارها و پيشبرد فعاليتهاي سازمان مي باشد. مهندس خرم دل همچنين نظام مشاركت را شيوه و روشي دانستند كه مي تواند با ايجاد انگيزه و علاقه در مجموعه­ي ...

روابط عمومي شركت پالايش گاز پارسيان


 

  به گزارش خبرنگار واحد روابط عمومي شركت پالايش گاز پارسيان: اين جلسه با حضور اعضاء نظام مشاركت و مدير عامل محترم در سالن كنفرانس شركت پالايش گاز پارسيان برگزار گرديد.

در ابتدا مهندس خرم دل مدير عامل پالايشگاه گاز پارسيان در ارتباط با نظام مشاركت در پالايشگاه بيان نمودند كه مشاركت به معناي شركت همكاران در تصميم­گيريها از طريق ارائه پيشنهادات مفيد و انجام كارها و پيشبرد فعاليتهاي سازمان مي باشد. مهندس خرم دل همچنين نظام مشاركت را شيوه و روشي دانستند كه مي تواند با ايجاد انگيزه و علاقه در مجموعه­ي كاركنان روحيه تعاون ، همدلي ، همكاري و احساس دخيل بودن در سرنوشت پالايشگاه را تقويت كرده و از ايده و نظرات و  ابتكارات در جهت حل مسائل و مشكلات سازمان استفاده نمود.

ايشان با بيان اين مطلب از اعضاي شوراي همياري خواستند با جدّيت به فرهنگ سازي و بررسي پيشنهادات واصله بپردازند و دلسرد نشوند. همچنين اگر جايي نياز به دستور مستقيم اينجانب باشد اعلام نمايند، دستور صادر شود.

سپس دبير نظام مشاركت ، اهداف نظام مشاركت را افزايش تعهد كاركنان به سازمان ، مشاركت كاركنان در فرايند تصميم سازي ، بهبود روابط انساني ميان مديريت و كاركنان، افزايش خلاقيت و نوآوري ، رشد تفكر گروهي و بهبود بهره وري بيان نمودند.

ايجاد محيط مناسب و فرصت براي مشاركت فكري كاركنان در امور سازماني به صورت داوطلبانه و استفاده از هوش و استعداد و خلاقيت كاركنان در راستاي اهداف شركت مي باشد كه با همفكري و همدلي بيشتر و استفاده از امكانات موجود مي توان كارآيي و اثر بخشي و درنهايت بهره­وري را افزايش داد.

در پايان مهندس پاك ضمير دبير نظام مشاركت در شركت پالايش گاز پارسيان گزارشي از فعاليت هاي انجام گرفته ارائه دادند. وي اظهار داشت: تعداد 130 پيشنهاد به دبيرخانه نظام پيشنهادي رسيده كه از اين تعداد 70 پيشنهاد مورد بررسي قرار گرفته است.

روابط عمومي شركت پالايش گاز پارسيان

 
1389/9/19 جمعه
بذر پيشنهاد فصل تابستان 

 
1389/9/18 پنجشنبه
بذر پيشنهاد فصل بهار 


 
1389/9/18 پنجشنبه
حضور نظام مشاركت شركت پالايش گاز پارسيان در اولين همايش سيستم پيشنهاد‌هاي شركت ملي گاز ايران  

پالايشگاه گاز پارسيان در اولين همايش جشنواره و نمايشگاه آثار برتر سيستم پيشنهادهاي شركت ملي گاز ايران كه از روز سه شنبه (24 آذرماه) به مدت 2 روز به ميزباني شركت خدمات غير صنعتي گاز ايران در شهرستان جم برگزار گرديد حضور فعال داشت.

اين همايش تحت عنوان جلوه ا ي از خلاقيت و نو آوري از طرف شوراي همياري و مشاركت كاركنان شركت ملي گاز برگزار مي شد كه پالايشگاه هاي گازي و 11 شركت گاز استاني و 7 منطقه عملياتي كشور در اين نمايشگاه غرفه داشتند.

...ادامه مطلب


اين همايش كه با پيام مهندس اوجي، معاون محترم وزير نفت و مدير عامل شركت ملي گاز ايران كه توسط مهدي هادي زاده سرپرست مديريت توسعه ومنابع انساني قرائت شد برگزار گرديد مهندس اوجي در پيام خود اطلاعات را به عنوان ثروت نيروي انساني و منشاء توليد اطلاعات را به مثابه يكي از مهمترين سرمايه هاي هر سازمان اجتماعي دانست. در ادامه اين پيام آمده كه آنچه اسباب طول عمر و بقاي آبرومندانه سازمان ها را فراهم مي سازد وجود انسان هاي فرزانه و دلسوز به مصالح سازمان است كه روح و فكر فعال و كنجكاو آنها در سايه همكاري و همياري همه جانبه و در قالب نظام پيشنهاد ها اين بالندگي را مي سازد. محمد باقر بان مدير هماهنگي و نظارت بر توليد شركت ملي گاز ايران به همراه مهدي هادي زاده سرپرست مديريت توسعه ومنابع انساني شركت ملي گاز ايران از غرفه پالايشگاه بازديد نمودند. علاوه بر اين آقاي علي اكبر شعبان پور مقدم مدير عامل مجتمع گاز پارس جنوبي ، رزاقي مدير عامل پالايشگاه فجر جم ، مهندس حسني مدير عامل شركت پالايشگاه شهيد هاشمي ن‍ژاد و جمع كثيري از مسئولين و كارشناسان شوراهاي همياري و مشاركت نيز از غرفه پالايشگاه پارسيان بازديد نمودند.

پالايشگاه گاز پارسيان با 150 پيشنهاد دريافت شده از پرسنل خود كه 80 پيشنهاد آن مورد تصويب قرار گرفت و 20 پيشنهاد نيز اجرايي شده است در اين نمايشگاه حضور فعال داشت.

مهندس خرم دل مديرعامل پالايشگاه گاز پارسيان با حضور در اين همايش ضمن تقدير و تشكر از برگزاركنندگان، از نزديك از غرفه هاي شركت ها بازديد نمودند و با حضور در غرفه پالايشگاه پارسيان از همكاراني كه در برپايي اين غرفه تلاش كردنده اند تقدير و تشكر نمود.

 
1389/9/15 دوشنبه


مجری سایت : شرکت سیگما