آمار سایت
تعداد بازديد اين صفحه: 14494
تعداد بازديد از سايت: 162680419
تعداد بازديد زيرپورتال: 1017015
اين زيرپورتال امروز: 114
در امروز: 21234
اين صفحه امروز: 4
آمار سایت
تعداد بازديد اين صفحه: 14494
تعداد بازديد از سايت: 162680419
تعداد بازديد زيرپورتال: 1017015
اين زيرپورتال امروز: 114
در امروز: 21234
اين صفحه امروز: 4
آب و هوا
در حال لود آب و هواwaiting
نظرسنجی
نحوه ي نگارش و ارسال خلاصه مقالات
نحوه نگارش و ارسال خلاصه مقاله 

مقالات ارسالي بايستي با استفاده از راهنماي نگارش مقالات كه در سايت آورده شده است، تهيه گرديده و با هر دو فرمت ( *.pdf و *.doc) به پست الكترونيكي دبيرخانه همايش فرستاده شود. نتيجه داوري مقالات از طريق اعلام در سايت همايش (www.nigc-parsian.ir) به نويسندگان مقاله اعلام خواهد شد.

مقاله اي كه مورد پذيرش قطعي يا مشروط قرار مي گيرد، بايد با توجه به تصحيحات احتمالي داوران بازنگري و تهيه شود و فايل مقاله كامل با فرمت تعيين شده ( *.pdf و *.doc) به پست الكترونيكي دبيرخانه همايش ارسال شود.

فايل مقاله بايد به گونه اي باشد كه در صورت نياز بتوان بدون هرگونه ويرايش آن را در كتابچه و يا CD همايش درج نمود. مقالات مي بايست فاقد شماره گذاري صفحات باشد.

 

 


مقالات ارسالي بايستي با استفاده از راهنماي نگارش مقالات كه در سايت آورده شده است، تهيه گرديده و با هر دو فرمت ( *.pdf و *.doc) به پست الكترونيكي دبيرخانه همايش فرستاده شود. نتيجه داوري مقالات از طريق اعلام در سايت همايش (www.nigc-parsian.ir) به نويسندگان مقاله اعلام خواهد شد.

مقاله اي كه مورد پذيرش قطعي يا مشروط قرار مي گيرد، بايد با توجه به تصحيحات احتمالي داوران بازنگري و تهيه شود و فايل مقاله كامل با فرمت تعيين شده ( *.pdf و *.doc) به پست الكترونيكي دبيرخانه همايش ارسال شود.

فايل مقاله بايد به گونه اي باشد كه در صورت نياز بتوان بدون هرگونه ويرايش آن را در كتابچه و يا CD همايش درج نمود. مقالات مي بايست فاقد شماره گذاري صفحات باشد.

 

 

 
1391/6/13 دوشنبه 
 


مجری سایت : شرکت سیگما